Om Botnia fisk

Hundra procent färsk fisk

De köpte endast in närproducerad råvaror. Korta ledtider mellan odling och fabrik garanterade att deras produkter var purfärska. Botnia Fisk stod för kvalité; inga tillsatser och ingen vatteninjicering. Deras kunder skulle känna en trygghet med att slutkunden fick en produkt som bestod till hundra procent av färsk fisk.

Medarbetare med rätt handlag

I företaget arbetade ca 15 kompetenta medarbetare med förädling av råvaran. De skedde löpande interna utbildningar och det tog cirka ett år att träna upp ett effektivt handlag med fiskkniven. Låg personalomsättning samt deras anställdas kunnande och erfarenhet var nyckeln till deras slagkraftiga produktion.

Modern fabrik

Förädlingen utfördes i ändamålsenliga lokaler som var 1 500 kvm av perfekta förhållanden. Hela processflödet dokumenterades och kvalitetsgranskas enligt branschstandard. Fiskeriverket och Livsmedelsverket var delaktiga i byggandet av fabriken och användes som referens för optimal fiskförädling. All klädsel i fabriken är köpt och tryckt av tsreklam.

Hög leveranskapacitet

För att säkerställa en hög leveranssäkerhet hade de ett fryslager med en kapacitet på flera ton. Leveranserna skedde med ledande distributörer i miljö- och kvalitetssäkrade kylbilar. Självklart arbetade de enligt HACCP.