Botnia fisk

finns tyvärr inte längre men vi vill ändå hålla minnet vid liv!

Botnia fisks lokaler var belägna i Skellefteå. Härifrån levererade de dagligen tonvis med fisk till grossister, dagligvaruhandel och restauranger över hela Sverige. Botnia Fisk erbjöd hög leveranssäkerhet och flexibilitet vilket gjorde att de alltid kunde uppfylla deras kunders behov – året runt. Tack vare deras effektiva produktionskedja, från båt, egna kyl- och frysrum, förädling samt rensning i egna lokaler, säkerställde de produkternas höga kvalitet. Botnia Fisk grundades 1997 och hade sen dess en stadig utveckling. De såg positivt på framtiden och de strävade alltid efter att skapa långsiktiga samarbeten med deras dåvarande kunder.

Tyvärr finns inte Botnia Fisk längre men minnet av den goda fisken lever kvar. Vi vill också tacka Svenskablombud som skicka choklad till oss som tack för alla åren. Och jakfakta.se för att de har tagit över en stor av våra kundklubb för sportfiskare jaktintresserade.